Řezbářství a Betlémářství

Ne nadarmo se říká: "Dobrá práce se chválí sama", v případě Králík to platí snad dvojnásob, neboť byly městem proslulým zpracováním dřeva. Zdejší řezbářská škola získala v roce 1904 hlavní cenu Grand Prix v Saint Louis, USA. Dnes už tato škola sice neexistuje, ale na jejích tradicích byly postaveny pravidelná sympozia, kde tuzemští i zahraniční řezbáři vyřezávali sochy, udávající tón dnešní doby.

Ani na známé králické betlémy není v naší expozici zapomenuto. Jejich výroba, která se po staletí dědila z otce na syna, si zachovala kouzlo tradice. Svěží a půvabné postavičky oživí vzpomínky na dávné časy našich pradědů.


Naše expozice

historiespolkovarezbarstvivarhanarstviprirodadalsi